025-58057207

KIENTRUC O | 越南TTC Elite Ben Tre 幼儿园

完整项目信息
项目名称:越南TTC Elite Ben Tre 幼儿园
项目位置:越南,Bến Tre
项目类型:教育空间/幼儿园
完成时间:2017
项目面积:1491㎡
室内设计:Joey Ho
设计团队:An-Ni Lê, Việt Nguyễn, Phương Đoàn, Duy Tăng, Dân Hồ, Tài Nguyễn, Giang Lê
建筑师:KIENTRUC O
结构师:Đàm Vũ
配合厂家:Schneider, Dulux, Caldivi, Xinfa, INAX
摄影:Hiroyuki Oki
文本信息:archdailyKIENTRUC O | 越南TTC Elite Ben Tre 幼儿园(图1)

KIENTRUC O | 越南TTC Elite Ben Tre 幼儿园(图2)

KIENTRUC O | 越南TTC Elite Ben Tre 幼儿园(图3)

KIENTRUC O | 越南TTC Elite Ben Tre 幼儿园(图4)

KIENTRUC O | 越南TTC Elite Ben Tre 幼儿园(图5)

KIENTRUC O | 越南TTC Elite Ben Tre 幼儿园(图6)

KIENTRUC O | 越南TTC Elite Ben Tre 幼儿园(图7)

KIENTRUC O | 越南TTC Elite Ben Tre 幼儿园(图8)

KIENTRUC O | 越南TTC Elite Ben Tre 幼儿园(图9)

KIENTRUC O | 越南TTC Elite Ben Tre 幼儿园(图10)

KIENTRUC O | 越南TTC Elite Ben Tre 幼儿园(图11)

KIENTRUC O | 越南TTC Elite Ben Tre 幼儿园(图12)

KIENTRUC O | 越南TTC Elite Ben Tre 幼儿园(图13)

KIENTRUC O | 越南TTC Elite Ben Tre 幼儿园(图14)

KIENTRUC O | 越南TTC Elite Ben Tre 幼儿园(图15)

KIENTRUC O | 越南TTC Elite Ben Tre 幼儿园(图16)


Copyright© 2008-2021 幼儿园设计公司 All rights reserved

苏ICP备18003688号